Hr Solutions

Stratego voor vrouwen

strategoAls er iets is waar ik echt een hekel aan heb dan zijn het gezelschapsspelen. Ik herinner mij de ruzies als kind bij spelletjes als Monopolie, Risk en Stratego …: uren ruzie, vals spelen en tranen.

Vandaag speel ik nooit gezelschapsspelletjes met mijn kinderen, dat is misschien de reden waarom de titel van dit boek, Stratego voor vrouwen, mij zo aantrok toen een collega mij vroeg of ik het boek kende. Toeval wil dat ik even voordien was aangesproken om een workshop of brainstorm te organiseren over waarom vrouwen niet hogerop geraken in organisaties: “Is het dan toch dat glazen plafond of die lekkende buis waarover zoveel wordt gesproken?”.

Meer dan redenen genoeg om het boek in huis te halen. Het is geschreven door Monic Buhrs en Elisa de Groot, gespecialiseerd in talentontwikkeling van hoogopgeleide vrouwen. De essentie: wat zijn de spelregels in het bedrijfsleven en hoe ga je hiermee om?

In het bedrijfsleven gelden regels, vaak ongeschreven, en die gelden zowel voor mannen als voor vrouwen. Alleen zijn die regels destijds door mannen opgesteld, zij domineerden immers jarenlang de top van ons bedrijfsleven. Logisch dus dat mannen dit strategische spel veel beter begrijpen en spelen dan wij. Nochtans hebben vrouwen wel degelijk veel te bieden: intuïtie, sociale vaardigheden, … De emancipatie heeft ook hier veel goeds gebracht maar de mannelijke cultuur is hetzelfde gebleven.

Doorheen het boek leer je stap voor stap hoe je als vrouw je doelen kan stellen, het spel leert spelen, het geheel leert relativeren en, beter nog, het spel zelfs fijn leert vinden. Even worden ook de biologische verschillen toegelicht. Ook opvoeding en de maatschappelijk bepaalde rollen zijn belangrijk, zo blijkt. Een voorbeeld: vrouwen zien de wereld als een netwerk, terwijl mannen een maatschappelijke orde zien waarin ze een hogere of lagere status innemen. Goed om in het achterhoofd te houden.

Een treffend inzicht was dat loyaliteit door beiden anders gezien werd. Vrouwen zijn op dit vlak blijkbaar veel principiëler: ze zijn zelf loyaal en verwachten dat ook van anderen. Mannen zouden volgens de schrijfsters van dit boek pragmatischer zijn: hun loyaliteit wordt bepaald door de situatie waarin ze vertoeven.

Een tweede leuk weetje: een ’nee’ is geen ‘nee’ bij mannen. Dat zie ik thuis bij mijn jongens ook. Wanneer vrouwen een neen krijgen, neigen ze meteen op te geven. Bij mannen is dit het startpunt van onderhandeling, ze zien het niet als een persoonlijke afwijzing.

En dan is er nog het krabbenmandeffect. Vrouwen zouden erg gehecht aan gelijkheid zijn. Als er eentje hogerop wil komen, trekken de andere vrouwen die naar beneden. Wij vrouwen zullen de dilettant weer de mand in trekken.

Het boek is doorspekt met zeer praktische en herkenbare voorbeelden. Waardoor de theorie bevattelijk wordt en beter blijft hangen. Interessant is ook de uitvoerige bespreking van de archetypen. Voor mij net iets te veel, maar ze leren je wel bewust en strategisch handelen. En het is ook gewoon leuk je bewust te zijn van wanneer je weer net te veel Athena, topvrouw, of Artemis, de onderneemster, bent.

Dit boek gaat over bewustwording als eerste stap naar verandering, bewustwording van het gedrag dat we stellen. Want, zo meen ik, eens we weten wat we doen en waarom we het doen, kunnen we ons gedrag veranderen en aanpassen. En dit is ook van toepassing op mannen wat mij betreft J